Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 grudnia 2021

WÓJT GMINY JABŁONNA
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie im.ks.J.Twardowskiego

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 111/2021 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 15 grudnia 2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. osobiście (w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych - Andrzejem Jasińskim) lub pocztą na adres Organizatora:
Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z dopiskiem na kopercie: „DYREKTOR BIBLIOTEKI W JABŁONNIE”
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Organizatora w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r., do godz.16. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Andrzej Jasiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2021-12-20
Data publikacji:2021-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Jasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1105