Nabór na stanowisko podinspektora/inspektora ds.technicznych w Jednostce Realizującej Projekt (OU.2110.3.20022)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 stycznia 2022

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna: Podinspektor/Inspektora ds.technicznych w Jednostce Realizującej Projket

Do zadań przypisanych na stanowisku  ds. technicznych JRP należy wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a w szczególności:
1. ścisła współpraca z Inżynierem Kontraktu / Inspektorem Nadzoru w zakresie nadzoru inżynierskiego nad wykonywanymi kontraktami;
2. weryfikacja projektów technicznych opracowanych na potrzeby Projektu;
3. koordynacja prac związanych z koniecznymi do wykonania badaniami (np. gruntu, wody itp.);
4. planowanie inwestycji przeznaczonych do realizacji w kolejnych latach realizacji Projektu;
5. bezpośrednia współpraca z Wykonawcami;
6. sprawowanie nadzoru nad Wykonawcami w ramach poszczególnych zadań w zakresie wynikającym z zawartych umów;
7. opiniowanie zmian w dokumentacji technicznej na wniosek Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru w porozumieniu z nadzorem autorskim;
8. weryfikacja raportów i sprawozdań Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru;
9. zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z harmonogramem procedur przetargowych, wykazem przetargów i harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP;
udział w naradach koordynacyjnych;
10. uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej;
11. przygotowanie dla Kierownika JRP wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu oraz weryfikacja i aktualizacja harmonogramu realizacji Projektu;
12. przekazywanie do stanowiska obsługi finansowej i stanowisk ds. administracyjno-prawnych danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji projektu;
13. sprawdzanie poprawności merytorycznej i zgodności z Umową o dofinansowanie dokumentów wystawianych przez Wykonawców i Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru;
14. udział w przeprowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach, odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań objętych Projektem.

Agnieszka Makowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-01-21
Data publikacji:2022-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Makowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:300