Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 lutego 2022

WÓJT GMINY JABŁONNA
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jabłonnie

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 29/2022 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 11 lutego 2002 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. osobiście, w dniach i godzinach urzędu lub pocztą na adres Organizatora:
Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z dopiskiem na kopercie: „DYREKTOR GCK W JABŁONNIE”
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Organizatora w terminie do dnia 25 lutego 2022r., do godz.14:00. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Organizatora. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Andrzej Jasiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-02-11
Data publikacji:2022-02-11
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Jasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2133