Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej (OU.2110.7.2022)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 marca 2022

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Do zadań Podinspektora do spraw gospodarki komunalnej należy w szczególności:
1. przyjmowanie informacji o awariach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usuwania w zakresie stanu technicznego dróg i chodników,
2. współpraca z zarządcami dróg niebędących drogami gminnymi,
3. gromadzenie danych i sporządzanie informacji o drogach gminnych,
4. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
5. prowadzenie spraw z zakresu remontów i eksploatacji dróg i chodników,
6. bieżąca obsługa korespondencji, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw,
7. weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku,
8. współpraca, w zakresie wykonywanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz  gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
9. kontrola nad utrzymaniem i oznakowaniem dróg gminnych,
10. prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym sprzątanie i zimowe utrzymanie,
11. prowadzenie prac związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej,
12. przyjmowanie zgłoszeń o awariach, uszkodzeniach oraz współpracą z firmami konserwującymi infrastrukturę gminną (oświetleniową, przystankową),
13. udział w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla poniższych zadań: bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, pionowe i poziome oznakowanie dróg gminnych, czyszczenie studni chłonnych i cieków przykrawężnikowych.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-03
Data publikacji:2022-03-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:463