Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej (OU.2110.10.2022)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 kwietnia 2022

Wójt Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Do zadań Podinspektora do spraw gospodarki komunalnej należy w szczególności:
1. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
2. prowadzenie książek obiektów budowalnych budynków będących w zasobie gminnym,
3. utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i lokali użytkowych będących własnością gminy i sporządzanie planu remontów,
4. prowadzenie postępowań dotyczących remontów i inwestycji w administrowanych przez gminę budynkach i lokalach komunalnych,
5. egzekwowanie wykonywania warunków umów poprzez nadzór i kontrolę świadczonych usług,
6. bieżąca ewidencja i analiza naliczeń i wpłat,
7. windykacja należności w zakresie opłat czynszowych raz opłat za dostarczone media,
8. sporządzanie i aktualizacja wykazu osób oczekujących na przydział lokalu (komunalnego, socjalnego),
9. współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu,
10. rozliczanie kosztów dostawy mediów w gminnych lokalach komunalnych,
11. stały kontakt i obsługa informacyjna mieszkańców,
12. prowadzenie korespondencji z mieszkańcami oraz instytucjami zgodnie z zakresem działania,
13. przygotowywanie raportów, zestawień, analiz i sprawozdań zgodnie z zakresem prowadzonych spraw,
14. analiza i planowanie kosztów w zakresie gospodarki lokalowej.

Agnieszka Makowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-04-15
Data publikacji:2022-04-15
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Makowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:323