Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

3 stycznia 2020

NACZELNIK WYDZIAŁU - p.o. Ewa Wyszomirska
tel. 22 767 73 33
pokój nr 20

Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Do zakresu działania Wydziału należy całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty, sportu i spraw społecznych, w szczególności:
1) koordynowanie i integrowanie działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczej na terenie Gminy;
2) opracowywanie programów rozwoju oświaty w Gminie;
3) koordynowanie i nadzorowanie działalności szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna;
4) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska Dyrektora szkoły, przedszkola, i żłobka oraz odwołaniem z tego stanowiska;
5) przygotowywanie decyzji nadających i odmawiających nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego oraz drugoinstancyjnych decyzji nadających i odmawiających nadania nauczycielowi - stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego;
6) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Gminy w zakresie spraw oświatowych;
7) organizacja dowozu uprawnionych uczniów do przedszkoli i szkół;
8) prowadzenie rejestru szkół i przedszkoli niepublicznych;
9) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewnionego przez Ministra do spraw rodziny;
10) koordynowanie spraw związanych z działalnością rekreacyjno-sportową i współpraca z klubami sportowymi;
11) współpraca z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Jabłonnie, Gminnym Centrum Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jabłonnie i Centrum Usług Wspólnych;
12) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym sprawdzanie poprawności oświadczeń składanych przez przedsiębiorców, sprawdzanie poprawności i terminowości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
13) prowadzenie ewidencji obiektów różnych od obiektów hotelarskich, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych;
14) prowadzenie spraw w zakresu kąpielisk, określonych w ustawie Prawo wodne, a pozostających w kompetencji Gminy;
15) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków;
16) koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
17) koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Jabłonna;
18) koordynowanie działań w zakresie realizowania programów polityki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej – działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz przygotowywanie decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

 

Agnieszka Sobczak

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-01-03
Data publikacji:2020-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1514

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-12 14:15:11Agnieszka Sobczakaktualizacja danychWydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
2022-10-27 09:08:00Agnieszka Sobczakaktualizacja danychWydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych