Wybory uzupełniające do Rad Sołeckich wsi Jabłonna i Rajszew

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 grudnia 2022

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SOŁECKICH WE WSI JABŁONNA I RAJSZEW


Członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Mieszkańcami uprawnionymi do głosowania są osoby, które zamieszkują na terenie danego sołectwa z zamiarem stałego pobytu, oraz najpóźniej w dniu głosowania skończyły osiemnasty rok życia i zostały wpisane do rejestru wyborców. Osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywane są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek w urzędzie gminy (pokój nr 9, na parterze budynku).
W skład Rady Sołeckiej wchodzi:
7 członków w sołectwie: Jabłonna – uzupełnienie o 1 osobę
5 członków w sołectwie: Rajszew - uzupełnienie o 2 osoby

GŁOSOWANIE W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RAD SOŁECKICH ODBĘDZIE SIĘ:
wieś Jabłonna - w dniu 16.12.2022 r. (piątek) o godz. 18:30 w Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie ul. Modlińska 102
wieś Rajszew - w dniu 15.12.2022 r. (czwartek) o godz.18:30 w  Centrum Kultury w Jabłonnie, Filia w Skierdach ul. Nadwiślańska 1


Kandydaci na członków rad sołeckich muszą przedstawić poparcie co najmniej:
15 mieszkańców w przypadku sołectwa Jabłonna,
8 mieszkańców w przypadku sołectwa Rajszew.


Formularze zgłoszenia kandydatów oraz oświadczeń można pobrać:
1. w Urzędzie Gminy Jabłonna (Biuro Rady Gminy pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu Gminy,
2. na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz stronie BIP (poniżej),
3. u Sołtysa.

Zgłoszeń wszystkich kandydatów można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
Jabłonna 7 grudnia 2022 r.
Rajszew 6 grudnia 2022 r.
w Biurze Rady Gminy, pokój nr 8 na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu Gminy Jabłonna

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2022-12-06
Data publikacji:2022-12-06
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:746

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-12-15 13:17:16Agnieszka Sobczakogłoszenia dot.wyborów do rady sołeckiej wsi RajszewWybory uzupełniające do Rad Sołeckich wsi Jabłonna i Rajszew