Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 lutego 2020

Rok 2024

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2024-2047  3.h./126/2023
Uchwała RIO z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2024 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2024 rok  3.c./123/2023
 3.c./149/2023
Uchwała RIO z dnia .......................... dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2024 rok  
Uchwała RIO z dnia .......................... w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna  

Rok 2023

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2023-2041 Nr 3.h./339/2022
Uchwała RIO z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok Nr 3.c./346/2022
Uchwała RIO z dnia 10 stycznia 2023 r. dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2023 rok Nr 3.l./58/2023
Uchwała RIO z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Nr 3.j./62/2023

Rok 2022

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2022-2041 Nr 3.h./345/2021
Uchwała RIO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2022 rok Nr 3.c./348/2021
Uchwała RIO z dnia 20 stycznia 2022 r. dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2022 rok Nr 3.l./144/2022
Uchwała RIO z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Nr 3.j./147/2022

 Rok 2021

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2020-2039. Wa.524.2020
Uchwała RIO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok Wa.525.2020
Uchwała nr 3.I./189/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2021 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2021 rok. Nr 3.I./189/2021
Uchwała nr 3.j./183/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna na 2021 rok. Nr 3.j./183/2021

Rok 2020

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2020-2039. Wa.429.2019
Uchwała RIO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok Wa.430.2019
Uchwała nr 78.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2020 rok. Wa.0021.78.2020
Uchwała nr 77.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna na 2020 rok. Wa.0021.77.2020

Rok 2019

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok Wa.395.2017
Uchwała RIO z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2019-2049. Wa.394.2018
Uchwała RIO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Wa.47.2019
Uchwała RIO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2019 rok Wa.48.2019

Rok 2018

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2018 rok Wa.448.2017
Uchwała RIO z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2018-2040 Wa.449.2017
Uchwała RIO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Wa.111.2018
Uchwała RIO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2018 rok Wa.110.2018

Rok 2017

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu                                     Wa.440.2016
Uchwała RIO z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2017-2028 Wa.439.2016
Uchwała RIO z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Wa.62.2017
Uchwała RIO z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2017 rok Wa.63.2017

Rok 2016

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu                                      Wa.384.2015
Uchwała RIO z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2016-2022 Wa.383.2015
Uchwała RIO z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Wa.64.2016
Uchwała RIO z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2016 rok Wa.65.2016

Rok 2015

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok                                                                                                                              Wa.434.2014
Uchwała RIO z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2015-2022 Wa.433.2014
Uchwała RIO z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Wa.55.2015

Rok 2014

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na 2014 rok oraz o możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2014 rok deficytu                         Wa.335.2013
Uchwała RIO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2014-2022 Wa.336.2013
Uchwała RIO z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Wa.1.2014
Uchwała RIO z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2014 rok Wa.2.2014

Rok 2013

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2013 rok deficytu                         Wa.328.2012
Uchwała RIO z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna Wa.329.2012
Uchwała RIO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Wa.3.2013
Uchwała RIO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2013 rok Wa.4.2013

Rok 2012

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2012 rok deficytu                         Wa.364.2011
Uchwała RIO z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna Wa.365.2011
Uchwała RIO z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Wa.40.2012
Uchwała RIO z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2012 rok Wa.41.2012

Rok 2011

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania zaplanowanego na 2011 rok deficytu                         Nr 248/W/10
Uchwała RIO z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Nr 249/W/10
Uchwała RIO z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Nr 40/W/11
Uchwała RIO z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2011 rok Nr 39/W/11

 

Regionalna Izaba Obrachunkowa w Warszawie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-02-15
Data publikacji:2020-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Regionalna Izaba Obrachunkowa w Warszawie
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Wojtachnio
Liczba odwiedzin:2882

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-01-17 11:52:45Marta Wojtachniodopisano uchwałę Nr 3.j./62/2023, Nr 3.l./58/2023Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2022-12-30 09:19:44Marta Wojtachniodopisano uchwały RIO Nr 3.c./346/2022, 3.h./339/2022Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2022-01-31 09:09:53Marta Wojtachniouchwały RIO ws budżetu 2022 rokOpinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2021-11-18 07:50:32Marta Wojtachniouzupełniono opinie RIO z lat 2011-2017Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2021-11-16 08:09:02Marta Wojtachniodopisano opinie RIO na rok 2021Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej