Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 marca 2023

WÓJT GMINY JABŁONNA
o g ł a s z a
trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 203 przy ul. Różowej 7 w Jabłonnie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej


Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 203 usytuowany na drugiej kondygnacji tj. pierwszym piętrze budynku wielolokalowego położonego przy ul. Różowej 7 w Jabłonnie na osiedlu Kasztanowy Park, obręb 5-Jabłonna PAN, gmina Jabłonna, powiat legionowski, woj. mazowieckie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,10 m2 składa się z salonu z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i korytarza. Lokal posiada balkon o pow. 5,55 m2, nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal stanowi przedmiot odrębnej własności Gminy Jabłonna, objęty księgą wieczystą nr WA1L/00078142/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 3210/689664 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz grunt oznaczony jako działki ewidencyjne nr 8/87 i 8/86 o łącznej powierzchni 0,9260 ha, obręb 5- Jabłonna PAN, objęty księgą wieczystą nr WA1L/00074293/2.
Zgodnie z treścią działu III księgi wieczystej nieruchomości gruntowej każdoczesnemu właścicielowi przedmiotowego lokalu przysługuje uprawnienie do korzystania i pobierania pożytków z naziemnego miejsca parkingowego nr MP17 o powierzchni 15 m2.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod teren oznaczony symbolem 1.UP z przeznaczeniem podstawowym: zabudowa usług publicznych i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

cena wywoławcza: 297.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)
wadium: 29.700,00 zł (słownie:dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)
minimalne postąpienie: 2.970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100)

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2023 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 102, 05-110 Jabłonna mała sala konferencyjna, I piętro.

 

Ogłoszenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 15.03.2023 r.

Ogłoszenie, zarządzenie, warunki oraz oświadczenie do pobrania poniżej.

Katarzyna Iwanicka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-03-15
Data publikacji:2023-03-15
Osoba sporządzająca dokument:Katarzyna Iwanicka
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1045

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-05-05 09:06:35Agnieszka Sobczakdopisano informację o wyniku przetarguTrzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego