Konsultacje społeczne w sprawie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034 - aktualizacja"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 maja 2023

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034”.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Jabłonna informuje o opracowaniu i wyłożeniu do wglądu publicznego aktualizacji projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jabłonna na lata 2020-2034”.

 Konsultacje w formie wyłożenia do wglądu publicznego potrwają od 12.05.2023 r. do 01.06.2023 r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do aktualizacji projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jabłonna na lata 2020-2034”, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@jablonna.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do projektu Założeń”).

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Piotr Karolak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-05-11
Data publikacji:2023-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Karolak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:251