Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 czerwca 2023

Komórka realizująca usługę:
Wydział Budżetu, Finansów i Podatków
tel. 22 76 77 338, 22 76 77 337, 22 76 77 305

 1. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- uchwała Rady Gminy Jabłonna Nr XII/171/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn.03.12.2019 r. poz. 13891),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

2. Wymagana dokumenty:
-
informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1,
- załącznik ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- załącznik ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
- załącznik ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Dane pozostałych podatników.

3. Opłaty:
Brak.

4. Miejsce złożenia i odbioru:
  w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-   pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-   wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul.Modlińskiej (wejście C),
-   za pomocą platformy Cyfrowy Urząd https://cu.jablonna.pl/
-   za pomocą skrzynki ePUAP: /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
- do 30 dni.

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna,  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 Uwagi:
Osoby fizyczne są zobowiązane składać w/w formularze w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Anna Wybacz

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-06-27
Data publikacji:2023-06-27
Osoba sporządzająca dokument:Anna Wybacz
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1199