Podatek leśny - osoby fizyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 czerwca 2023

Komórka realizująca usługę:
Wydział Budżetu, Finansów i Podatków
tel. 22 76 77 338, 22 76 77 337, 22 76 77 305

1. Podstawa prawna:
-
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

2. Wymagana dokumenty:
-
informacja o lasach IL – 1,
- załącznik ZIL-1 – Załącznik do informacji o lasach - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- załącznik ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
- załącznik ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - Dane pozostałych podatników.

3. Opłaty:
Brak.

4. Miejsce złożenia i odbioru:
-    w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Jabłonna, wejście A od parkingu,
-    pocztą na adres: Urzędu Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna,
-    wrzutnia korespondencyjna przy wejściu do Urzędu Gminy Jabłonna od strony ul. Modlińskiej (wejście C),
-    za pomocą platformy Cyfrowy Urząd https://cu.jablonna.pl/
-    za pomocą skrzynki ePUAP: /i54qay16jn/SkrytkaESP

5. Termin odpowiedzi:
- do 30 dni.

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna,  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Osoby fizyczne są zobowiązane składać w/w formularze w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku

Anna Wybacz

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-06-27
Data publikacji:2023-06-27
Osoba sporządzająca dokument:Anna Wybacz
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:474