2020 - część I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 listopada 2020

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
XV/195/2020 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020 - 2039 XV/195/2020 głosowanie
XV/196/2020 27 stycznia 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XV/196/2020 głosowanie
XV/197/2020 27 stycznia 2020 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 159/7 położonej we wsi Trzciany XV/197/2020 głosowanie
XV/198/2020 27 stycznia 2020 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działki ewidencyjnej nr 1491/15 położonej we wsi Jabłonna XV/198/2020 głosowanie
XV/199/2020 27 stycznia 2020 r. zniesienia nazwy ulicy we wsi Jabłonna XV/199/2020 głosowanie
XV/200/2020 27 stycznia 2020 r. nadania nazwy ulicy we wsi Rajszew, gminie Jabłonna XV/200/2020 głosowanie
XV/201/2020 27 stycznia 2020 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017r. XV/201/2020 głosowanie
XV/202/2020 27 stycznia 2020 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska XV/202/2020 głosowanie
XV/203/2020 27 stycznia 2020 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej w Jabłonnie XV/203/2020 głosowanie
XVI/204/2020 2 marca 2020 r. zmian w Statucie Gminy Jabłonna XVI/204/2020 głosowanie
XVI/205/2020 2 marca 2020 r. zmiany Uchwały Nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna XVI/205/2020 głosowanie
XVI/206/2020 2 marca 2020 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 25/2 położonej we wsi Boża Wola XVI/206/2020 głosowanie
XVI/207/2020 2 marca 2020 r. nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 95/20, 95/25, 95/26 i 95/27 położonych we wsi Dąbrowa Chotomowska XVI/207/2020 głosowanie
XVI/208/2020 2 marca 2020 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 263/10 położonej we wsi Chotomów XVI/208/2020 głosowanie
XVI/209/2020 2 marca 2020 r. nabycia prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 1452/81 położonej we wsi Jabłonna XVI/209/2020 głosowanie
XVI/210/2020 2 marca 2020 r. przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szkolnej 17, 17A i 17C we wsi i gminie Jabłonna zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi przedmiot najmu, określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty XVI/210/2020 głosowanie
XVI/211/2020 2 marca 2020 r. zmiany Uchwały Nr XXII/208/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu XVI/211/2020 głosowanie
XVI/212/2020 2 marca 2020 r. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna XVI/212/2020 głosowanie
XVI/213/2020 2 marca 2020 r. skargi na brak działań Wójta Gminy Jabłonna XVI/213/2020 głosowanie
XVII/214/2020 27 kwietnia 2020 r. emisji obligacji Gminy Jabłonna XVII/214/2020 głosowanie
XVII/215/2020 27 kwietnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020- 2039 XVII/215/2020 głosowanie
XVII/216/2020 27 kwietnia 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XVII/216/2020 głosowanie
XVII/217/2020 27 kwietnia 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości XVII/217/2020 głosowanie
XVII/218/2020 27 kwietnia 2020 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Janówek Drugi, gminie Jabłonna XVII/218/2020  głosowanie
XVII/219/2020 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/164/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Skierdy gm. Jabłonna XVII/219/2020  głosowanie
XVII/220/2020 27 kwietnia 2020 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 110/5 położonej we wsi Boża Wola XVII/220/2020  głosowanie
XVII/221/2020 27 kwietnia 2020 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 2327/2 położonej we wsi Jabłonna XVII/221/2020  głosowanie
XVII/222/2020 27 kwietnia 2020 r. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2020 roku XVII/222/2020  głosowanie
XVII/223/2020 27 kwietnia 2020 r. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVII/223/2020  głosowanie
XVIII/224/2020 25 maja 2020 r. nadania nazwy „30-lecia Samorządu Gminnego” trasie rowerowej położonej w gminie Jabłonna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 – ul. Strużańskiej, we wsi Jabłonna, obręb Józefów II od granicy z gminą Nieporęt XVIII/224/2020   głosowanie
XVIII/225/2020 25 maja 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020 - 2039 XVIII/225/2020  głosowanie
XVIII/226/2020 25 maja 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XVIII/226/2020 głosowanie
XVIII/227/2020 25 maja 2020 r. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego XVIII/227/2020 głosowanie
XVIII/228/2020 25 maja 2020 r. zaliczenia ul. Dereniowej położonej we wsi Jabłonna do kategorii drogi gminnej XVIII/228/2020 głosowanie
XVIII/229/2020 25 maja 2020 r. zaliczenia ul. Akademijnej położonej we wsi Jabłonna do kategorii drogi gminnej XVIII/229/2020 głosowanie
XVIII/230/2020 25 maja 2020 r. zaliczenia ul. Jaśminowej położonej we wsi Rajszew do kategorii drogi gminnej XVIII/230/2020 głosowanie
XVIII/231/2020 25 maja 2020 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 34/27 położonej we wsi Skierdy XVIII/231/2020 głosowanie
XVIII/232/2020 25 maja 2020 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 938/10, 939/11, 940/13 położonych we wsi Chotomów XVIII/232/2020 głosowanie
XVIII/233/2020 25 maja 2020 r. nadania nazwy ulicy we wsi Trzciany, gminie Jabłonna XVIII/233/2020 głosowanie
XVIII/234/2020 25 maja 2020 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska, gm. Jabłonna XVIII/234/2020 głosowanie
XVIII/235/2020 25 maja 2020 r. stanowiska Gminy na skargę Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga na uchwałę Nr XV/144/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 r. XVIII/235/2020 głosowanie
XVIII/236/2020 25 maja 2020 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XVIII/236/2020 głosowanie
XIX/237/2020 29 czerwca 2020 r. udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna wotum zaufania XIX/237/2020 głosowanie
XIX/238/2020 29 czerwca 2020 r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Jabłonna za 2019 rok XIX/238/2020 głosowanie
XIX/239/2020 29 czerwca 2020 r. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XIX/239/2020

głosowanie
reasumpcja

XIX/240/2020 29 czerwca 2020 r. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Jabłonna XIX/240/2020

głosowanie
reasumpcja

XIX/241/2020 29 czerwca 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XIX/241/2020 głosowanie
XIX/ 242/2020 29 czerwca 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 XIX/ 242/2020 głosowanie
XIX/243/2020 29 czerwca 2020 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XIX/243/2020 głosowanie
XIX/244/2020 29 czerwca 2020 r. nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa Chotomowska, gminie Jabłonna XIX/244/2020 głosowanie
XIX/245/2020 29 czerwca 2020 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1464 położonej we wsi Chotomów XIX/245/2020 głosowanie
XIX/246/2020 29 czerwca 2020 r. zmiany Uchwały Nr IX/119/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/108/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015 r. z w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych XIX/246/2020 głosowanie
XIX/247/2020 29 czerwca 2020 r. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników XIX/247/2020 głosowanie

 

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2020-11-25
Data publikacji:2020-11-25
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:2381

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-08-19 17:32:16Agnieszka Sobczakaktualizacja2020 - część I
2021-05-18 22:36:28Agnieszka Sobczakuzupełnienie wyników głosowania2020 - część I