Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 grudnia 2023

WÓJT GMINY JABŁONNA
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą ogłasza się  konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Parkowa 21 (05-110) Jabłonna.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 147/2023 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 20 grudnia 2023r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 02 stycznia 2024 r. do godz. 16:00 osobiście lub pocztą na adres Organizatora:
Urząd Gminy Jabłonna
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna
z dopiskiem na kopercie: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZPZOZ W JABŁONNIE”
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do urzędu w terminie do dnia 02 stycznia 2024 r. r., do godz.16:00. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data dostarczenia do Urzędu Gminy Jabłonna. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Beata Wojciechowska

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2023-12-21
Data publikacji:2023-12-21
Osoba sporządzająca dokument:Beata Wojciechowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:287

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-01-10 09:59:43Agnieszka Sobczakdopisano informacje o wyniku konkursKonkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie