2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 lutego 2024

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
LVIII/660/2024 29 stycznia 2024 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2047 LVIII/660/2024 głosowanie
LVIII/661/2024 29 stycznia 2024 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2024 rok LVIII/661/2024 głosowanie
LVIII/662/2024 29 stycznia 2024 r. uchwalenia statutów jednostek pomocniczych LVIII/662/2024 głosowanie
LVIII/663/2024 29 stycznia 2024 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 34/9, 35/8 i 35/12 położonych we wsi Dąbrowa Chotomowska LVIII/663/2024 głosowanie
LVIII/664/2024 29 stycznia 2024 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 1152/9, 1154/4 położonych we wsi Jabłonna LVIII/664/2024 głosowanie
LVIII/665/2024 29 stycznia 2024 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Chotomów, gminie Jabłonna LVIII/665/2024 głosowanie
LVIII/666/2024 29 stycznia 2024 r. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych LVIII/666/2024 głosowanie
LVIII/667/2024 29 stycznia 2024 r. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników LVIII/667/2024 głosowanie
LVIII/668/2024 29 stycznia 2024 r. regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych LVIII/668/2024 głosowanie
LVIII/669/2024 26 lutego 2024 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Pięknej, Żeligowskiego i Podleśnej w Chotomowie  LVIII/669/2024 głosowanie
LIX/670/2024 26 lutego 2024 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2047  LIX/670/2024 głosowanie
LIX/671/2024 26 lutego 2024 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2024 rok  LIX/671/2024 głosowanie
LIX/672/2024 26 lutego 2024 r. ustanowienia pomnika przyrody  LIX/672/2024 głosowanie
LIX/673/2024 26 lutego 2024 r. ustanowienia pomnika przyrody  LIX/673/2024 głosowanie
LIX/674/2024 26 lutego 2024 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2024 roku  LIX/674/2024 głosowanie
LIX/675/2024 26 lutego 2024 r.  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Piaskowej i Buchnik Las w Jabłonnie LIX/675/2024 głosowanie
LIX/676/2024 26 lutego 2024 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulicy Chotomowskiej w Jabłonnie  LIX/676/2024 głosowanie
LIX/677/2024 26 lutego 2024 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 2159, 2180/5, 1283/20, 1283/24, 1284/20, 1284/24, 1285/12, 1285/23 położonych we wsi Jabłonna  LIX/677/2024 głosowanie
LIX/678/2024 26 lutego 2024 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 301, 303 położonych we wsi Skierdy  LIX/678/2024 głosowanie
LIX/679/2024 26 lutego 2024 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 6/10 położonej we wsi Rajszew  LIX/679/2024 głosowanie
LIX/680/2024 26 lutego 2024 r. wyboru ławników  LIX/680/2024 głosowanie
LIX/681/2024 26 lutego 2024 r. udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Jabłuszkowa wyprawka"  LIX/681/2024 głosowanie
LX/681/2024 25 marca 2024 r. zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2024-2047  LX/681/2024 głosowanie
LX/682/2024 25 marca 2024 r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na 2024 rok  LX/682/2024 głosowanie
LX/683/2024 25 marca 2024 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Wólka Górska, gminie Jabłonna  LX/683/2024 głosowanie
LX/684/2024 25 marca 2024 r. przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Jabłonna na rok 2024  LX/684/2024 głosowanie
LX/685/2024 25 marca 2024 r. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 dla Gminy Jabłonna  LX/685/2024 głosowanie
LX/686/2024 25 marca 2024 r. przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jabłonna na lata 2020-2034 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  LX/686/2024 głosowanie
LX/687/2024 25 marca 2024 r. uchwalenia statutów jednostek pomocniczych  LX/687/2024 głosowanie

 

Agnieszka Turczyńska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jabłonna
Data utworzenia:2024-02-13
Data publikacji:2024-02-13
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Turczyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Sobczak
Liczba odwiedzin:1145

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-04-05 12:34:27Agnieszka Sobczakuchwały Nr LX/681/2024 - LX/687/20242024
2024-02-29 15:14:26Agnieszka Sobczakuchwały Nr LIX/670/2024-LIX/681/2024, LVIII/669/20242024