Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Rok 2021

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2020-2039. Wa.524.2020
Uchwała RIO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok Wa.525.2020
Uchwała nr 3.I./189/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2021 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2021 rok. Nr 3.I./189/2021
Uchwała nr 3.j./183/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna na 2021 rok. Nr 3.j./183/2021

Rok 2020

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2020-2039. Wa.429.2019
Uchwała RIO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok Wa.430.2019
Uchwała nr 78.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2020 rok. Wa.0021.78.2020
Uchwała nr 77.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna na 2020 rok. Wa.0021.77.2020

Rok 2019

Nazwa dokumentu Treść dokumentu
Uchwała RIO z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok Wa.395.2018
Uchwała RIO z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jabłonna projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Jabłonna na lata 2019-2049. Wa.394.2018
Uchwała RIO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonna Wa.47.2019
Uchwała RIO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonna na 2019 rok Wa.48.2019